Projectmanagement

Veranderingen in de omgeving van de organisatie worden steeds ingrijpender en volgen elkaar sneller op. Bovendien kan in een projecten kan veel mis gaan. Wil een project succesvol zijn dan is het een voorwaarde dat goed gestructureerd projectmanagement in combinatie met goed leiderschap uitgevoerd kan worden.

Buitenhuis & Vuijk definieert een aantal randvoorwaarden c.q. kenmerken die noodzakelijk zijn om goed projectmanagement uit te voeren. De kenmerken van goed projectmanagement zijn:

 1. Betrokken gebruikers

 2. Ondersteuning van het Executive management

 3. Een duidelijke formulering van eisen

 4. Een helder planning opstellen

 5. Realistische verwachtingen scheppen

 6. Kleine projectmijlpalen stappen

 7. Competent personeel

 8. Eigenaarschap

 9. Een duidelijke visie en doelstellingen

 10. Hardwerkend en gefocust personeel
   

Buitenhuis & Vuijk heeft ervaren dat hoe meer van deze kenmerken aanwezig zijn in het uit te voeren project, hoe hoger de kans van slagen wordt. Degene die verantwoordelijk zijn voor het project, de projectmanager en opdrachtgever zullen samen voor de borging van deze kenmerken moeten zorgen.

Buitenhuis & Vuijk leert door ervaring en iedere keer weer zien wij dat het invoeren van een verandering niet eenvoudig is. Projecten lopen regelmatig onvoorziene vertragingen op en dus ook onvoorziene kostenoverschrijdingen. “Zet er dan maar weer een andere projectleider op, dan redden we het wel”, is de meest voor de hand liggende oplossing. In de praktijk komt het voor dat er soms wel drie, vier of vijf keer van projectleider wordt gewisseld en daarbij iedere keer weer wordt gekeken naar de rationele vaardigheden van een projectleider zoals methodieken en specifieke technische kennis. De rationele vaardigheden van de projectleider lossen niets op en het project blijft onbeheersbaar.

Revitaliserend Leiderschap biedt een uitkomst. Revitaliserend Leiderschap zorgt voor het opnieuw opwekken van energie en motivatie in projectgeoriënteerde organisaties door aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag in relatie tot de benodigde competenties.

Buitenhuis & Vuijk heeft aantoonbare ervaring opgedaan met het uitvoeren van complexe projecten en met vastgelopen en gefrustreerde projecten. Door juist leiderschap zijn deze projecten vlot getrokken en volgens afspraak opgeleverd.