Onderzoek Business 2010: bedrijfsmodel steeds belangrijker

Wereldwijde top van het bedrijfsleven ziet informatietechnologie de komende vijf jaar steeds meer als concurrentiefactor die snelheid van uitvoering bedrijfsstrategie en innovatie bepaalt

's-Hertogenbosch, 3 maart 2005 - Bedrijven zullen de komende vijf jaar steeds meer belang hechten aan nieuwe bedrijfsmodellen in plaats van aan nieuwe productlijnen. Om de concurrentie voor te blijven, is het belangrijk dat bedrijven zich meer gaan richten op de manier van bedrijfsvoering en de mate waarin die snel is aan te passen. IT speelt hierbij een belangrijke rol en is steeds vaker een concurrentiemiddel in plaats van een manier om de kosten terug te brengen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een wereldwijd onderzoek - 'Business 2010: Embracing the challenge of change' - onder topmanagers in het bedrijfsleven en de publieke sector. De Economist Intelligence Unit ondervroeg in opdracht van SAP vierduizend topmanagers in 23 landen over hun verwachtingen ten aanzien van trends in hun bedrijfstak voor de komende vijf jaar.

Zestig procent van de managers gaf aan consolidatie als een grotere bedreiging te zien dan nieuwe spelers op de markt. Daarnaast behoorde een snelle en flexibele reactie ůp, en snelle executie en invoering vŠn strategie en innovatie bij 68 procent van de topmanagers tot de top-drie van grootste managementuitdagingen. Om deze uitdaging aan te kunnen gaan, gaf 54 procent van de respondenten aan het belangrijker te vinden snel nieuwe businessmodellen te kunnen implementeren, dan nieuwe productlijnen op te zetten.

"Om in 2010 succesvol te zijn, zullen bedrijven flexibel, open, snel en meer gericht op samenwerking moeten zijn," zegt Henning Kagermann, CEO van SAP AG. "Bedrijven richten zich de komende jaren steeds nadrukkelijker op hun kernactiviteiten en zullen zich nog verder gaan specialiseren. Ze zijn daarbij steeds meer afhankelijk van een geÔntegreerd netwerk van partners en toeleveranciers. Alleen zo kan worden voldaan aan de vraag van de klant naar meer flexibiliteit en gemak. De inrichting van het bedrijfsmodel is hierbij essentieel. IT zal voor bedrijven van strategisch belang zijn om efficiŽnt en kosteneffectief te zijn en om zich snel aan te passen aan de vraag van de klant. We bevinden ons in het volgende automatiseringsstadium. IT wordt direct verbonden aan de bedrijfsvoering en wordt ingezet om concurrentievoordeel te behalen en is steeds minder een middel om kosten te reduceren."

"Het onderzoek toont aan dat de manier waarop bedrijven IT gebruiken, bepaalt of zij flexibel, open, coŲperatief en snel kunnen zijn en of ze in staat zijn hun werkwijze snel te veranderen", legt Denis McCauley, directeur Global Technology Research, Economist Intelligence Unit, uit. "Managers lijken hierbij opnieuw te geloven in de kracht van technologie."

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn: