Verandermanagement

 

Het is algemeen bekend dat stilstand achteruitgang betekend. Elke vitale organisatie heeft regelmatig te maken met veranderingen waardoor het noodzakelijk is antwoorden te vinden op vragen die samenhangen met die veranderingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. De achtergrond van die veranderingen zijn onder andere een veranderende vraag uit de markt, een toename van concurrentie, een nieuwe technologie, enzovoort. Afhankelijk van de gekozen oplossingsrichting kunnen zich verschillende vraagstukken voordoen, die elk weer een stevig afbreukrisico met zich meebrengen op de beoogde resultaten.

 

De mensen van Buitenhuis & Vuijk zien en ervaren dat het invoeren van een verandering niet eenvoudig is. Projecten lopen regelmatig onvoorziene vertragingen op en dus ook onvoorziene kostenoverschrijdingen.

 

 Buitenhuis & Vuijk start met de eerste pijler van de veranderingsaanpak het (her)formuleren van de strategie. Een tweede pijler voor de basis van een succesvolle veranderingsaanpak begint bij een inventarisatie van de competenties van organisatie. Wanneer duidelijk is geformuleerd welke competenties nodig zijn, dan kan worden bepaald welk gedrag en vaardigheden in relatie tot de benodigde projectcompetenties nodig zijn. Om vervolgens te bepalen welke middelen (derde pijler) aangewend dienen te worden.

 

Buitenhuis & Vuijk heeft in een klein aantal onderzoeken (Pettigrew 1997; The Standish Group 1999; Boonstra 2000; Schenk 2001; E. de Vries, 2003) naar verandersuccessen vernomen dat succesvolle projecten schaars zijn. Slagingspercentages bij veranderingstrajecten van  29% zijn hoog.

 

Indien een veranderingsproject mislukt, betekent dat niet alleen dat doelen niet gehaald worden, het betekent ook verspilde tijd, geld en inspanning.

 

 

Mate van succes

Type verandering

Succesvol

Middelmatig[1]

Mislukt/afgeblazen

Total quality management

29%

50%

21%

Bedrijfsprocessen, cultuurveranderingen, privatisering, fusies (Nederland)

27%

3%

70%

Informatietechnologie USA

26%

46%

28%

Informatietechnologie Nederland (overheid)

20%

-

-

Figuur 1: bron Bernard Vuijk 2005, 1] Overschrijding in geld en/of in tijd en/of het inleveren van kwaliteit

 

De Nederlandse overheid verspilt honderden miljoenen euro`s aan automatiseringsprojecten. Hoogleraar Schenk heeft een rekensommetje gemaakt over de hoeveelheid kapitaal die verloren gaat aan mislukte veranderingstrajecten wereldwijd. Uitgaande van de laagste faalschatting van 65 procent wordt een bedrag van 5.800 miljard dollar verspild.

 

De kosten zijn hoog, veranderingsprojecten duren doorgaans enkele jaren en de inspanningen die mensen leveren aan het proces zijn groot. Wanneer wij dit opwegen tegen de negatieve effecten van een mislukt project zoals frustratie, conflicten, slechte sfeer, veranderingsweerstand dan mogen wij constateren dat de organisatie niets is opgeschoten met de op gang gebrachte verandering.

 

Uit onderzoek onder 127 organisatie adviseurs (Cozijnsen, 2004) die betrokken waren bij het aansturen van complexe veranderprojecten, komen de volgende factoren naar voren voor het falen van veranderingsprocessen:

  • Het moeilijk kunnen realiseren van de noodzakelijke betrokkenheid;
  • Het creëren van participatie;
  • Het onvermogen om medewerkers breed te informeren;
  • Leren zelfstandig te leren;
  • Zelfstanding te leren veranderen.

 

‘People do not resist change, poeple resist being changed!’ (Gordon Lippitt). Weerstand tegen verandering heeft slechts een oorzaak, wij pakken het steeds weer verkeerd aan. De meeste leidinggevenden, maar ook de meeste professionals krijgen tegenwoordig trainingen in veranderkunde. In de praktijk gaan toch opnieuw te veel veranderingsprocessen verkeerd.

 

Buitenhuis & Vuijk  biedt ondersteuning bij de opzet en uitvoering van complexe veranderingsprojecten. Naast dat wij expertise bezitten op het gebied van de bestaande methodieken en standaarden, helpen wij om de cultuur van uw project (organisatie) te revitaliseren. Wij gaan zelf als projectmanager of als interim manager beginnen met het project of staan de zittend (project)manager met raad en daad bij. De ondersteuning gaat daarbij nog verder. Wij geven een compleet pakket van trainingen en opleidingen om het gedrag en vaardigheden van leidinggevenden te veranderen in relatie tot de benodigde (project)competenties.