CV van Ton Buitenhuis

 

Voorlopig NIET beschikbaar voor fulltime opdrachten.

 

 

PROFIEL

 

Ton Buitenhuis heeft een brede ervaring in de ICT als projectmanager. Na het voltooien van zijn vooropleiding werkte hij van 1974 tot 1985 als onderofficier bij de Koninklijke Marine. Van 1986 tot en met 1990 werkte hij als Plaatsvervangend Hoofd van de Sectie Persoonsinformatie bij het Ministerie van Defensie. Met name vanuit deze laatste functie ontwikkelde Ton Buitenhuis interesse en unieke visie voor leiderschap en management. In de daarop volgende opdrachten, waarin hij diverse rollen vervulde, ontwikkelde Ton Buitenhuis verder sleutelvaardigheden op het gebied van projectmanagement, informatiemanagement, verandermanagement en leiderschap.

Hij vindt het een uitdaging om samen met de mensen in zijn team te komen tot succes. Zijn specialisatie is het ombuigen  van “kommer en kwel” in vastgelopen projecten naar “nieuw elan en plezier”. Hij heeft een sterk geloof in wat mensen kunnen en met elkaar via goede samenwerking kunnen bereiken.

 

Zijn grootste succesfactor is veelal het terugbrengen van complexiteit naar eenvoud, het doen stoppen van eindeloze discussies en deze te leiden naar beslissingen, waardoor in alle lagen van een organisatie weer een helder beeld ontstaat van hetgeen er uiteindelijk gedaan moet worden.

 

Ton Buitenhuis heeft zich met name gespecialiseerd in:

 

·        Overall projectmanagement en –leiderschap: aansturing en coördinatie van meerdere complexe projecten.

·        Projectrevitalisatie: het herstructureren van een project en opnieuw inrichten van de projectorganisatie om de uiteindelijke projectdoelstelling(en) alsnog te realiseren.

·        Het mentoren, coachen en begeleiden van managers bij veranderingen, verandermanagement.

·        Het motiveren van individuen, groepen en teams. Voor het met succesvol bewerkstelligen van een verandering is de motivatie van de betrokken mensen een kritieke factor. Immers een methodiek alleen volstaat niet om een verandering geïmplementeerd te krijgen.

·        Ontwerp-, realisatie-, implementatie- en migratietrajecten evenals het herstructureren en implementeren van werkprocessen vanuit de informatiebehoefte van de organisatie.

 

Interesses en hobby’s: Ton Buitenhuis is naast zijn professionele activiteiten als projectmanager, liefhebber van goede muziek, componist en tekstschrijver en bespeelt akoestische gitaren met een klassieke inslag.

 


 

 

Ton is geïnteresseerd in de mens als partner. Hij besteedt veel energie in het onderhouden van relaties.

Hij heeft oog voor detail. Ik zou hier zelfs  kunnen spreken van het vermogen van het verlenen van “empowerment”. Zowel zijn technische als communicatieve kwaliteiten geven hem de mogelijkheid in vele verschillende situaties succesvol te opereren. Hij beweegt zich ook uitstekend in velden waarin hij niet is opgeleid. Zo werkte hij samen met mij aan een internationale website over Inclusief Onderwijs. De filosofie achter Inclusief Onderwijs is dat elk kind recht heeft op een volwaardige plaats in de samenleving, ongeacht zijn of haar achtergrond. Hij voelt snel aan welke obstakels in het Nederlands onderwijs kunnen worden opgeworpen om dit te realiseren.

 

Drs. R.H. Franke

Hogeschool Hoofddocent

Hogeschool van Utrecht

Seminarium voor Orthopedagogiek.

Tel. 06-53-676763

 

 

Ton Buitenhuis is een ervaren communicatiespecialist die uitblinkt in het leiden van middelgrote tot zeer grote en complexe projecten. Door onder andere zijn unieke ervaringen bij de marine heeft Ton een zesde zintuig ontwikkeld voor het aanvoelen van spanningsvelden en de diverse belevingen in groepen.

Ton is wat je noemt een echt groepsdier en kan op alle niveaus krachtig uit de verf komen. In de loop der jaren heeft Ton zich als “kenner en kunner” ontwikkeld in de IT-wereld en is hij de aangewezen man om vastgelopen projecten vlot te trekken. Zoek je een pragmaticus, dan is Ton er een van de eerste orde.

Ton is een ervaren gebruiker van Prince II in projectorganisaties.

Ton is een man die het politieke spel goed aanvoelt en dat dan ook communicatief goed aankan.

Het is een dijk van een Projectmanager met een zeer breed scala aan ervaring opgedaan bij een groot aantal bedrijven in de financiële en non-financiële markt. Zo gepassioneerd als Ton is over muziek, zo bedreven is Ton in zijn vak als projectmanager. Ton weet als geen ander de mensen te bespelen en te inspireren en te motiveren.

Ton laat zich altijd eerst kennen als de Mens Buitenhuis en als tweede pas als projectmanager. Door deze manier van aanpakken heeft Ton altijd een grote groep bereidwilligen om zich heen verzameld die graag deelnemen in zijn projecten.

Kees de Voogd

Catseye bv
Boogschutter 77
1622 CE Hoorn
Telefoon: 0229 - 279298
Fax: 0229 – 279371
Email:
Info@Catseye.nl
URL: WWW.Catseye.nl

(BEROEPS)OPLEIDINGEN / CURSUSSEN / TRAININGEN

 

2003

Succesvol communiceren in projecten (PMI)

2000

Master Certified Manager (ICPM, James Madison University Virginia USA)

1998

Projectmanagement PME

1993-1994

AMBI (HE0, HE1, HE2  (elementaire informatica), HS4
(kantoorautomatisering)

1988

Kon. Instituut van de Marine (KIM): Sociologie (Communicatie, Leiderschap en Conflictbeheersing)

1980

School voor Bedrijfsvoering en Onderwijskunde (Defensie)

1974 - heden

Marketing (NIMA A)

Novell 3.12

Windows ’95 Support

Prince2

ITIL Service Management, Support, Delivery

WAN Technologies

Telecommunication Essentials & Techniques

Oracle SQL Internet and Intranet: Basic Concepts, Administration, Web Site Security, HTML, Java Overview, Features of Java

1974

Basiscursus Linux

 

MEAO (CE)

Software vaardigheden

 

 

MS-Windows 95, 98, ME, 2000, XP, MS-Office 2003, Frontpage 2000, 2002 en 2003, MS-Project 2003, MS-Access

METHODEN

SDM, ISAC, Yourdon, HIPO, Warnier/Orr, Nassi Shneidermann, Ghant-chart, Pert en CPM, COCOMO, ITIL, Probaat, Prince2, Balance Score Card, INK

WERKERVARING

November 2005 – heden

Interim Change Manager bij TetraNed

Belast met het opzetten en inrichten van afdeling en proces Change Management t.b.v. C2000 infrastructuur aan de leverancierszijde en afstemmen met de klantzijde DMD.  Overdracht naar de vaste functionaris.

 

 

Juli 2005 – september 2005

Interpay

Programmamanager/Projectmanager

Tijdens de vakantieperiode van de afdeling FS Support & Consultancy, tijdelijke de aanwezige functionaris vervangen en diens projecten overgenomen. Sommige trajecten waren fixed (price and date)

Projecten zoals:

Migratie (vervanging) van 650 werkplekken

Implementatie van diverse applicaties zoals ÏnSight, Creditmanager, PVCS enz.

Migratie (oa. servermigraties) van “Zwarte netwerken” naar het beveiligde “Witte LAN”

Laten herontwerpen van de huidige e-mailfunctionaliteit naar Exhange 2003 + Veritas.en de migratie ervan inclusief SAN redesign en mailboxgrootte aanpassen i.v.m. backups.

Vele kleine projecten en aanvragen afgehandeld.

 

 

 

Februari, maart 2005

Hogeschool Den Bosch

Lid examencommissie t.b.v. Business Intelligence voor ESSENT BI-opleiding

 

 

Januari 2005 – Augustus 2005

Onderwijs

Adviseur
 

Adviseur in het kader van Inclusief Onderwijs inzake het vertalen van onderwijsdoelstellingen naar projectvoorstellen en PR.

 

 

December 2003 – December 2004

Overheid te Driebergen, Haarlem, Nijmegen, Den Bosch en Odijk

Implementatie coördinator

 

Belast met de coördinatie van de implementatie en uitrol van een nieuw multidisciplinair en bovenregionaal meldkamer GIS systeem, genaamd SHERPA.

In de regio Kennemerland is succesvol een eerste uitrol van dit nieuwe systeem afgerond inclusief de FAT en PAT

 

GIS, Unix, Cisco, GPRS, ADSL

 

 

April 2003 – September 2003

4 Leaf Clover, Skills Management Consultancy, Living Productions

Initiatiefnemer van een eigen project, onderzoek naar cultuurveranderingen en leiderschap in project- en lijnorganisaties, dat moet leiden tot publicaties (artikelen en boek). Dit in samenwerking met Bernard Vuijk (Skills Management Consultancy). Dit heeft geleid tot een virtuele werkorganisatie “Buitenhuis & Vuijk” (zie ook www.buvuko.nl)

 

     

 

1 september 2002 – april 2003, grootbank,  Finance te Amsterdam

Technisch projectleider (Business)

 

Op verzoek van de opdrachtgever de rol van technisch projectleider geaccepteerd, en tevens adviseur en troubleshooter voor hetzelfde project als in de hieronder genoemde periode, maar dan aan de (interne, opdrachtgevende) klantzijde.

 

Opdracht:

1.      Realisatie van de Pilot van het betalingskanaal. Lid invoeringsteam, troubleshooter bij productieverstoringen (met name problemen met IBM MQ koppelingen). Aansturing van technische specialisten, externe leveranciers (software-ontwikkelaars en testers). Verbeteren testfaciliteiten en coördinator testomgeving en GAT.

 

TMAP, SQL, Windows98, Win2000, Windows ME, Windows XP, Unix, Token Ring, MQ series, mainframe en midframe

 

Juni 2001 – augustus 2002, grootbank,  Finance te Amsterdam, Rotterdam en Arnhem

Technisch Projectmanager van het ITC-deel van het FDX-project (infra)

 

Doelstelling

Realisatie van een Betalingskanaal dat tevens (aan klantzijde) een directe koppeling legt tussen het ERP- of FA-systeem van de klant en de bankinstelling op basis van internet technologie). Deze koppeling was bedoeld voor bulkbetaling t.b.v. verwerking op diverse financiële systemen.

Het betrof een complex project waarin circa 20 afdelingen participeerden. Het aantal projectmedewerkers varieerde tussen de 35 en 45 en 3 deelprojectleiders. Totale projectkosten circa vier miljoen EURO.

 

Probleemstelling

Voor deze periode hadden in totaal vier projectmanagers reeds 18 maanden geacteerd zonder het project naar een bevredigend resultaat te leiden.

 

Grootste succesfactoren:

  • Het nemen van cruciale beslissingen
  • Het ombuigen van kommer en kwel in de projectorganisatie en directe omgeving naar nieuw elan en enthousiasme.
  • Direct bij het begin realiseren van quick wins zodat er zicht- en meetbare resultaten werden gerealiseerd, waardoor het vertrouwen in het project weer hersteld werd.

 

Opdracht:

1.      Vanuit de doelstellingen van de organisatie het project en de projectorganisatie opnieuw tot leven gewekt. Door omstandigheden was het project in een voorgaande fase onvoldoende gedefinieerd vanuit de doelstellingen en waren deelnemers onvoldoende gemotiveerd. Als gevolg hiervan werden gewenste resultaten te laat of zelfs niet opgeleverd. Cruciaal in de opdracht was het herstellen van het vertrouwen van de opdrachtgever voor het project en het verbeteren van de motivatie van de projectmedewerkers. Aan de hand van het (laten) maken informatieanalyses werden alle van belang zijnde aspecten voor het project en voor de klant, opnieuw helder gemaakt, zodat de onderliggende processen beter ingericht konden worden. Op basis hiervan werd een nieuwe planning opgesteld en de projectorganisatie opnieuw ingericht. Dit hield ondermeer in dat het project opnieuw werd samengesteld. Tevens belast met het vervangen van externe medewerkers door interne medewerkers (afscheid nemen van projectmedewerkers en aanstellen van nieuwe projectmedewerkers). Beheer en Exploitatie.

2.      Het dagelijks leiding geven aan het ITC-deel van het opnieuw gedefinieerde project tot en met de oplevering van de productie-pilot.

3.      Overdracht naar beheer (circa 22 afdelingen)

4.      Inrichten FAT en PAT en  tevens algemene coördinator FAT en PAT voor het hele betalingskanaal (oa. Interpay en Postbank)

5.      Inrichten ketenmanagement

 

SUN, Oracle, SQL, Solaris, Websphere, Java, Tandem, Cisco, Tunix, MQ series, ISDN30, mainframe en midframe

 

 

Oktober 2000 – Mei 2001, Telecom te Voorburg

Projectleider voor programma “Dante”

 

Probleemstelling

Er werd de klant een product geleverd dat opgebouwd was uit twee producten van twee verschillen de BU’s. Getracht werd om een particulier product en een zakelijk product als één product te leveren aan de zakelijke markt, met onderling verschillende leverings- en onderhoudsvoorwaarden.

 

Succesfactoren

  • Het terugbrengen van complexiteit naar eenvoud in de processen van beide diensten, zodat de probleemgebieden direct zichtbaar werden.
  • Het (laten) nemen van beslissingen en het afdwingen van bindende uitspraken van de besturen van de BU’s werden eindeloze discussies bezworen en kon er gewerkt worden aan oplossingen.

 

Verantwoordelijk voor projectleiding van het programma “Dante”. Dit programma had tot doel om de levering en exploitatie van de dienst “Digi-Access” te verbeteren en de onderliggende processen te herdefiniëren en vervolgens opnieuw te koppelen aan de informatiebehoeften van zowel klant als de organisatie om hiermee de klanttevredenheid te verhogen. De processen waren sterk verbrokkeld binnen de organisatie. De dienst kende o.a. de volgende problemen:

·        Levertijden Digi-Access (plus dragerdienst) onbepaald (uiteenlopend van 5 tot 22 weken)

·        Storingafhandelingstijden hoog (gem. 130 uur)

·        De dienst kon niet volgens wensen van de klant geleverd worden.

 

Het programma kende een tweetal faseringen:

·        Her-inbedding van de dienst Digi-Access binnen de organisatie.

·        Het proces tijdelijk met zogenaamde quick-win verbeteracties repareren.

 

Overige projecten, gebruikt als case, zijn: ABN AMRO, Gasunie, Texaco, ING/Postbank, Staatsloterij en Lotto en CCV (EuroPIN).

Door inrichten van een operationeel diensteigenaar en de integratie van de landelijke orderdesk hierin, werd de dienst  in één hand belegd. Hierdoor werd de dienstverlening bestuurbaar en kon er conform de wensen van zakelijke klanten geleverd worden.

 

De dienst Digi-Access is een product dat geleverd wordt via het D-kanaal van ISDN-2 en geeft toegang tot het X25 netwerk.De dienst wordt voornamelijk gebruikt voor PIN, Alarm en kleinschalige datatransacties. De scope van het programma “Dante” behelst de hele leverstraat van deze dienst v.w.b. initiële levering, instandhouding en facturatie.

 

 

Mei 2000 – September 2000, Telecom te Groningen, Rotterdam en Voorburg

Projectleider voor verschillende projecten

 

Werkzaamheden voor onderstaande projecten hadden met name betrekking organisatorische en sturende aspecten, waarbij onderhandelen en afstemmen met opdrachtgevers een belangrijke rol speelde. De projecten vanuit het Software House waren altijd fixed price en date. Het probleem was dat veelal de wederzijdse informatiebehoefte, de gedefinieerde doelstellingen en oplossingen niet met elkaar in overeenstemming waren.

 

Aanpak

Direct ontwikkelen van quick wins en starten met de projectteams waren de succesfactoren in dit traject, ofwel “geen woorden maar daden!!”.

 

·        Project LOD Online t.b.v. de Landelijke Orderdesk Digi-access te Capelle a/d IJssel. Dit project was overgenomen van de vorige, interne projectleider. Het project was na Release 1 en 2 compleet stil komen te liggen. Hierdoor kwam te continuïteit van de orderdesk in het gedrang en dreigde er demotivatie bij de medewerkers. Om dit te voorkomen werd de draad weer opgepakt en werd het traject weer op de rails gezet met een door mij gerealiseerde nieuwe opdracht (met een nieuwe opdrachtgever) voor Release 3. Met behulp van een Functioneel Ontwerper de informatievraag en -behoefte opnieuw in kaart gebracht om zodoende een nieuw generiek datamodel te ontwikkelen.

 

·        Afbouw van de applicatie Contact+. Deze applicatie werd gebruikt t.b.v. de registratie van onder andere Hardware bij externe klanten van KPN. Deze applicatie moest nog verder worden afgebouwd, verfijnd en beheerd. Ook dit traject dreigde stil te vallen en is door verkrijgen van nieuwe vervolgopdrachten en afspraken, wederom op de rails gehouden.

 

·        Het ontwikkelen van een generiek capaciteitsreserveringssysteem t.b.v. Sales Support Center ISDN (SSC). Dit was een nieuw te bouwen, beperkte internetapplicatie. Hiervoor moest een Projectprognose en een Projectdefinitie ontwikkeld worden, waarna, na accordering, de bouw gestart kon worden.

 

·        Toezicht houden op het Moesy-project i.v.m. tijdelijke afwezigheid van de feitelijke projectleider.

 

Internet en Intranet

 

 

November 1999, NBM Bouw & Infra, Bouw te Arnhem

Testcoördinator

 

·        Ontwikkelen van een Y2K-testplan

·        Laten uitvoeren van het Y2K-testplan

 

Het systeem was door de leverancier reeds Y2K-proof gegarandeerd en opgeleverd. De test was puur gericht op controle en borging van de continuïteit in de volgende eeuw.

 

 

Oktober 1999, ROC Zadkine, Rotterdam

Consultancy

 

·        Opzetten van het project “Kennisnetwerken”

·        Uitvoeren van een vooronderzoek

·        Ontwerpen van een projectvoorstel

 

ROC Zadkine is een scholengemeenschap met ongeveer 40.000 leerlingen.

De leerlingen moesten praktijkervaring kunnen opdoen bij geaccrediteerde bedrijven. Deze zgn. leerbedrijven moesten voldoen aan kwalificaties t.b.v. bepaalde opleidingen. De accreditatie ervan geschiedde door bevoegde externe instanties. Voor het leveren van informatie aan deze instantie over bestaande en nieuwe leerbedrijven en de invulling van leerlingen op stageplaatsen bij deze bedrijven, beschikte het ROC Zadkine niet over een uniform systeem. Iedere sector gebruikte eigen oplossingen die nauwelijks op elkaar aansloten.

Er moest voor het onderdeel Beroepspraktijk vorming (BPV) een centraal systeem ontwikkeld worden. ROC-Zadkine had reeds enkele pogingen gedaan om dit project gestart te krijgen. De verschillende participanten in het project konden echter niet op eigen kracht tot overeenstemming komen over de aanpak van het project. Door mijn aanpak als externe projectleider wist ik dilemma’s op te lossen en voldoende commitment te borgen. Het projectteam bestond uit acht personen.

 

 

Mei 1999 – September 1999, onderwijs te Amsterdam

Projectleider voor Renovatie Campus Netwerk Server farm (CNS)

 

CNS was een onderdeel van de Dienst Informatiesystemen en Informatie- technologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De taak van CNS was het aan de universitaire gemeenschap beschikbaar stellen van informatiediensten en informatie beheerdiensten, afkomstig van de VU, SURFnet (w.o. Internet) en SARA. De diensten waren voornamelijk gebaseerd op Internet. De hiervoor benodigde hard- en software was verouderd en er was nauwelijks documentatie aanwezig. Beheersprocedures en –methodieken ontbraken.

 

De activiteiten binnen deze opdracht bestonden uit het opzetten en leiden van twee projecten.

 

Project 1

·        Op interim-basis leidinggegeven aan de afdeling CNS en deze opnieuw inrichten

·        Plan van Aanpak ontwikkelen voor de migratie naar nieuwe servers gebaseerd op LINUX/INTEL.

·        Ontwikkelen CMDB

·        Totale inventarisatie van de oude situatie laten uitvoeren en invoeren in de CMDB

·        (Laten) Schrijven van een functioneel ontwerp voor het nieuwe netwerk

·        Opnieuw inrichten van de afdeling CNS en ontwikkelen en implementeren van ITIL-beheerprocedures

·        Ontwikkelen nieuwe ITIL-procedures voor Wijzigingbeheer, Probleembeheer, Configuratiebeheer, Back-up procedures, Opzetten van een Productieplanning, ontwikkelen van Noodprocedures/Security

·        Aanpassen van functieprofielen

·        Herinrichten van de afdeling CNS.

Project 2

·        Tijdelijk een tweede project opgestart t.b.v. STOL (STudenten OnLine)

·        Leidinggegeven aan een deelprojectteam met een zestal projectmedewerkers.

·        Projectteam was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de applicaties t.b.v. STOL.

·        Laten ontwikkelen van een functioneel detailontwerp.

 

 

 

Februari 1999 – Mei 1999, Ormer Group, ICT te Rotterdam

Consultancy en Projectleiding voor Internet Highway

 

Internet Highway was een Internet Provider die gespecialiseerd was in diverse Internet diensten. Mijn activiteiten binnen deze opdracht waren:

·        Creëren van een bedrijfs en informatieanalyse waarmee een calamiteitenplan volgens ITIL calamiteitenbeheer ontwikkeld kon worden.

·        (Laten)Herstructuren en inrichten van een nieuw netwerk, met onder meer het integreren van een Linuxserver als proxyserver.

·        Projectleiding voor het ontwerpen van een nieuw Management Informatie Systeem t.b.v. de hele Ormer Group. Uitzetten van de grote lijnen en bepalen van functionaliteit voor dit project aan de hand van “Brown Paper” sessies.

 

 

December 1998 – Januari 1999, ICT te Gouda

Senior Consultant / Projectleider

 

·        Interne begeleiding van medewerkers die voor Roccade Public B.V. werkzaam waren t.b.v. het Millenniumprobleem.

·        Verantwoordelijk voor de innovatie van de huisstijl, ontwikkelen van een systeem voor interne bedrijfsvoering, algemeen projectcoördinator.

 

 

September 1997 – November 1998, ABP/USZO te Zoetermeer, Utrecht, Groningen, Emmen en Heerlen

Team- en projectleider

 

·        Belast met de ontwikkeling, samenstelling en coördinatie van gebruikershandleidingen en productiehandleiding t.b.v. een nieuw Gemeenschappelijk Financieel Traject.
Ontwikkelen van visuele gebruikershandleidingen. De stijl van deze handleiding ging mogelijk dienen als nieuwe huisstijl voor gebruikershandleidingen binnen ABP/USZO. Onder mijn supervisie waren voor andere projecten soortgelijke handleidingen ontwikkeld.

·        Teamleider binnen de werkgroep “Proces en Instructie” voor het ontwikkelen van gebruikersinstructies en werkprocedures (AO en P&O).

·        Lid van het team Schaduwdraaien en Conversie, onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen (uitdenken) van (conversie)migratiescenario’s en tevens t.b.v. het schaduwdraaien. Door eigen aanpak van brainstormsessies werden in zeer korte tijd meerdere bruikbare schaduw- en (conversie)migratiescenario’s opgeleverd.

·        Projectplan voor versiebeheer opstellen en laten uitwerken door een team bestaande uit zes teamleden.

 

AS400, SAP, RPG, Windows98

 

 

April 1997 – Augustus 1997, Telecom te Den Haag

Projectleider onderhandelingsteam (Millennium Project)

 

·        Verantwoordelijk voor het aansturen van zeven projectleiders van “Business Lines”.

·        Verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de “Warroom”.
Vanuit de doelstellingen van KPN de informatie in kaart (laten) brengen zodat de impact van het millennium zichtbaar werd voor de organisatie. Deze informatie beschikbaar gemaakt in een zogenaamde “Warroom” waarmee een directe link ontstond tussen het strategisch en operationeel management.
Hierdoor werd het mogelijk om een leveranciersstrategie te ontwikkelen zodat er doeltreffend kon worden onderhandeld met de leveranciers. Het topmanagement maakte tevens gebruik van deze informatie bij het geven van internationale lezingen.

·        Voeren van onderhandelingen met leveranciers.

 

 

Juli 1995 – Februari 1997, Ministerie van Binnenlandse Zaken te Den Haag

Migratiebegeleider/Adviseur functionaliteit / Intermediair en docent

 

Probleemstelling

De beoogde migratie was hiervoor reeds twee keer uitgesteld en er was behoefte aan een andere aanpak en begeleiding in deze migratie. Immers een werkplekmigratie van een “domme” terminal naar een intelligent werkstation is een verschil van zwart. De meeste gebruikers ervoeren het van wit naar zwart en dat was niet geheel onterecht.

 

Succesfactoren:

  • Het betrekken en enthousiasmeren van eindgebruikers bij deze migratie in de vorm van proactieve werkgroepen
  • Het ontwikkelen van workarounds met eindgebruikers en specialisten zodat toch de beoogde functionaliteit gerealiseerd werd.
  • Het sterk vereenvoudigen van het instructiemateriaal en de betrokken opleidingsinstantie deze uit te laten voeren
  • Individuele begeleiding op de werkplek

 

·        Adviseren, coördineren, begeleiden en motiveren van ca. 1200 gebruikers en aansturen van medewerkers bij de uitrol en implementatie van een nieuw automatiseringssysteem.
Daar de informatiebehoefte per directie verschilt en men uiteindelijk met een nieuw intelligenter platform te maken kreeg, heb ik alle directies hierin geadviseerd en gecoached.

·        Uitrol en migratie van All-in-1 naar Windows 3.11/Win95/ MS-Office

·        Adviseur functionaliteit. Afstemming Helpdesk met Gebruikersgroepen. Ontwikkelen en organiseren van cursussen en workshops om de acceptatiegraad bij de gebruikers te vergroten. Laten aanpassen van cursussen bij een extern opleidingsinstituut.

·        Docent.

 

Organisator bij de ontwikkeling van een nieuw handboek Personeelszaken. Dit handboek was zowel digitaal als gedrukt aangeboden aan gebruikers. Ontwikkelen van huisstijlsjablonen inclusief gebruikershandleidingen (digitaal en boekvorm) plus bijbehorende tekstbibliotheken. Ook hiervoor organiseren van workshops, presentaties en cursussen.

 

 

Mei 1995 – Juli 1995, ECT, logistiek te Rotterdam

Projectleiding PC-privé project

 

Binnen ECT had men een omvangrijk PC-privé project gestart en afspraken gemaakt met leveranciers en medewerkers. Echter het project was gestrand omdat de taken en verantwoordelijkheden niet voldoende helder gedefinieerd waren.

·        Organiseren en leiden van een PC-privé project voor ruim 700 deelnemers, waarbij de logistiek een belangrijk knelpunt was dat opgelost moest worden.

·        Onderhandelen met leveranciers en in kaart brengen van de financiële routing.

·        Organiseren logistieke ondersteuning en aansturing hiervan, zowel intern als extern bij de leverancier.

·        Onderhandelen over prijsafspraken met de leverancier

 

 

 

 

1995 – April 1995, NWO, non profit te Den Haag

Projectleider

 

·        Motiveren en stimuleren van een vijftal stichtingen binnen deze organisatie. De medewerkers van deze stichtingen hadden het vertrouwen in een nieuw automatiseringssysteem verloren. De stichtingen hadden niet het gevoel dat het gerealiseerde informatiesysteem aansloot bij hun doelstellingen. Het betrof hier een maatwerkpakket dat men door een extern software huis had laten ontwikkelen. Het (laten) maken van een vereenvoudigde vertaling van de doelstellingen om aan te tonen dat alle beoogde doelstellingen afgedekt werden met het nieuwe systeem. Middels diverse workshops:

·        Bereiken van acceptatie, bij gebruikers, van het ontwikkelde systeem.

·        (Laten) Ontwikkelen van specifieke rapportages

·        Aansturing van en afstemming met de afdeling Automatisering t.b.v. het nieuwe systeem

 

 

1990 – 1994, NAKB, keuringsdienst te Den Haag

Informatiemanager en Staffunctionaris Automatisering (Lijnfunctie)

 

Verantwoordelijk voor optimaliseren van de informatievoorziening en de totale automatisering van zes locaties in Nederland.

 

1.      Den Haag – Hoofdkantoor (Directie, Staf en Financiële Administratie

2.      Roelofarendsveen – Keuringstation, Technische administratie, Proeftuin en Laboratorium t.b.v. Bloemisterijgewassen

3.      Kesteren – Keuringstation t.b.v. Boomkwekerijgewassen

4.      Roosendaal – Keuringstation t.b.v. het gewas Aardbeigewassen

5.      Zeewolde – Vermeerderingstuin t.b.v. Boomkwekerijgewassen

6.      Horst (L) – Vermeerderingstuin t.b.v. Boomkwekerijgewassen

 

 

1986 – 1990, Ministerie van Defensie

Plv. Hoofd van Sectie Persoonsinformatie (Lijnfunctie)

 

Belast met het vervorderen van de kwaliteit van de informatievoorziening van de sectie vanuit de doelstellingen van de Directie Personeel Kon. Marine en de Marine Inlichtingendienst.

Tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van deze sectie (10 medewerkers). Relatiebeheer (ook internationaal), gastdocent voor officierscursussen voor informatiebeveiliging.

 

Verantwoordelijk geweest voor het leggen van duurzame relaties, uitbreiding van het kwalitatieve takenpakket van de sectie, verbetering van de communicatie naar interne- en externe relaties. In deze periode Gaststudent bij het Kon. Instituut van de Marine (Sociologie, communicatie, leiderschap en conflictbeheersing) bij Dr. G. Oosterhuis (tevens meegewerkt aan zijn promotie).

 

 

 

 

1974 – 1985, Koninklijke Marine

Onderofficier Verbindingen en Teamleider Elektronische Oorlogsvoering (Communiation en Non-Communication), marine nr. 043568

 

Veelvuldig samengewerkt met de inlichtingendiensten voor het uitwisselen van informatie en het afstemmen van de informatievoorziening met onderliggende analysesystemen (ook internationaal).

PRESENTATIES, PUBLICATIES EN DOCENTSCHAPPEN

Januari 2005

Publicatie “Een organisatie waar muziek in zit (en kippenvel)”

Februari 2004

Publicatie “Revitaliserend Leiderschap” in het blad “Projectie” van PMI

November 2003

Revitaliseren Leiderschap in Projecten (i.s.m. Bernard Vuijk)

April 2002 – Heden, onderwijs

Gastdocent voor managementtrainingen aan de Hogeschool voor Economische studies, Amsterdam

Maart 2002, PMI PMM

Artikel “Goed management kun je voelen”

Oktober 2001

Spreker op het seminar “Kunst van het samenwerken” met als onderwerp “Projectrevitalisatie”

December 1999, ATB - Docentendag Deventer

“Kennisnetwerken”, spreker over onderwerp “Kennisnetwerken/BPV”, vanuit het Pilotproject van ROC Zadkine.

Dit werd gehouden op 14 december 1999 op een landelijke “Docentendag” te Deventer.